Home / RAD NA VISINI

Osnovni pojmovi o radu na visini

Рад на висини

rad na visini2

Foto: Western Area Power

 

  


Termin ‘’sprečavanje pada’’ se odnosi na širok spektar obaveza Poslodavca u cilju smanjenja povreda na radu uzrokovanih padom pri radu na visini i štetama koje usled toga nastaju.


Eliminisanje mogućnosti pada kolektivnim zaštitnim merama je neophodno preduzeti kad god je to moguće. Kolektivne mere zaštite je potrebno predvideti već pri projektovanju, kao i Elaboratom o uređenju gradilišta.

Radi zaštite od pada sa visine na radnim mestima koja se zbog prirode posla ne mogu ograditi ili na drugi pogodan način zaštititi, odnosno pri radu na objektima u izgradnji preko reke ili jezera, na stubovima elektroenergetske ili telefonsko-telegrafske mreže, u kamenolomima, nad provalijama, u cisternama, silosima i sl. - licima koja rade na takvim mestima se daju na korišćenje lična zaštitna sredstva za zaštitu od pada.

 

Шта је рад на висини, дефинисано је у следећим Правилницима и Уредби:

1. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС", број 53/97), члан 52, став 1:


''Радом на висини, у смислу овог правилника, сматра се рад који радник обавља користећи ослонце на висини 3,0 м и више од чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен од пада са висине.''


2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 23/09, 123/12, 102/2015 и 101/18), члан 2, став 1, тачка 7:

''рад на висини при коришћењу опреме за рад јесу све активности приликом којих постоји опасност од пада лица са висине веће од два метра од подлоге услед тога што радни простор није заштићен од пада са висине.''


3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Службени гласник РС", број 98/2018 од 14.12.2018.), члан 3, став 1, тачка 7:


рад на висини јесте сваки рад који запослени обавља користећи ослонце на висини два метра и више од чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен од пада са висине.”Чврстом подлогом се сматра подлога чије су деформације под оптерећењем које се на њу преносе у току рада занемарљиве и немају значај на стабилност.

За заштиту од пада при раду рад на висини/у дубини консултовати:

Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС", број 53/97)

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 23/09, 123/12, 102/2015 и 101/18)

Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018)

 

Ko može da obavlja rad na visini?

Rad na visini mogu obavljati radnici:
  • Koji su osposobljeni za rad na visini,
  • Koji su stručno osposobljeni za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu od pada,
  • Radnici za koje je na prethodnom (periodičnom) lekarskom pregledu utvrđeno da su sposobni za rad na visini.

 

Kada će se zabraniti rad na visini?

  • Ako se ne koristi oprema za rad na visini (kolektivna i lična zaštitna sredstva za zaštitu od pada)
  • Ako se ne poštuju odgovarajuće procedure za rad na visini
  • Ako radnik nije osposobljen za rad na visini
  • Ako radnik nije obavio odgovarajući lekarski pregled
  • Ako radnik nije sposoban za rad na visini na osnovu Izveštaja o izvršenom lekarskom pregledu zaposlenog
  • Ako nije obezbeđena odgovarajuća dokumentacija

 

VIDEO:

Пад са висине у леђобрану

http://zastita.net/video/zamena-sijalice-na-500-metara-visine

Спасао се као Џемс Бонд
Спасао се као Џемс Бонд
Спасао се као Џемс Бонд

Спасао се као Џемс Бонд

Рад на висини - тестирања

Слободан пад са и без уређаја за заустављање пада

Пад са висине - тестирање

 

LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube