Home / PRVA POMOĆ / Sandučići prve pomoći

Sandučići prve pomoći - Novi Pravilnik

prva pomoć 2

Foto: DLG Images

 

Не бавимо се продајом ормарића прве помоћи!

 

АПОТЕКА – Материјал и опрема за пружање прве помоћи

Послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи у складу са Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи “Службени гласник РС” број 109/2016 од 30.12.2016. године који је донет на основу члана 15. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду ''Службени гласник РС'' број 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон).

 

САДРЖАЈ КОМПЛЕТА ПРВЕ ПОМОЋИ

 

У зидном ормарићу или преносивој торби за пружање прве помоћи се морају налазити само средства и опрема која су за то намењена, а нарочито:

1) стерилна компреса од газе – појединачно паковање 10 х 10 cm (5 ком.);

2) стерилна газа по 1/4 m – појединачно паковање 80 х 25 cm (5 ком.);

3) стерилна газа по 1/2 m – појединачно паковање 80 х 50 cm (5 ком.);

4) стерилна газа по 1 m – појединачно паковање 80 х 100 cm (5 ком.);

5) калико завој 10 cm х 5 m (5 ком.);

6) калико завој 8 cm х 5 m (5 ком.);

7) лепљиви фластер на котуру 2,5 cm х 5 m (2 ком.);

8) лепљиви фластер са јастучићем (1 кутија);

9) троугла марама величине100 х 100 х 140 cm (5 ком.);

10) игла сигурница (5 ком.);

11) маказе са заобљеним врхом (1 ком.);

12) рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком.);

13) памучна вата, 100g (2 ком.);

14) нејодно антисептичко средство за кожу, 100 ml (1 ком.);

15) спецификација садржаја (1 ком.).

 

 

 

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube