Home / PROPISI / Standardi BZR

Standardi BZR

правац

Spisak nekih od standarda u vezi sa BZR:

 

 

Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште 

безбедности производа ("Сл. гласник РС", бр. 115/2017)

 

Списак српских стандарда из области машина “Службени гласник РС” број 22/2017

Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме “Службени гласник РС” број 19/2016

Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina (Sl. glasnik RS broj 59/14) - престао да постоји, замењен са списком Сл. гласник 34/2015 који је такође престао да важи и замењен је са Списком српских стандарда (линк на почетку) 22/2017

Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti (Sl. glasnik RS broj 59/14)

Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova (Sl. glasnik RS broj 59/14) - престао да важи, уместо њега:

Списак српских стандарда из области лифтова ''Службени гласник РС'', број 34/2015

Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ("Službeni glasnik RS", broj 54-15 od 22.06.2015.)

Spisak standarda

LZO

Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 59/14)

SRPS EN 365:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Opšti zahtevi za uputstva za upotrebu, održavanje, periodični pregled, popravku, obeležavanje i pakovanje

SRPS HD 60364-4-41:2012

Električne instalacije niskog napona - Deo 4-41: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od električnog udara

SRPS BS OHSAS 18001:2008

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi

SRPS standarde možete da kupite u Institutu za standardizaciju Srbije.

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube