Home / O NAMA / Licence

Лиценце

Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду

licenca bezbednost i zdravlje na radu

 

Лиценца је, у складу са изменама Закона БЗР, обновљена 24.02.2016.


Сертификат о завршеном тренингу за периодично испитивање ЛЗС за заштиту од пада

sertifikat rad na visini

 

Овлашћени специјалиста медицине рада поморске медицине у складу са

Правилником о здравственој способности помораца (Службени гласник РС, број 09-14)

ovlasceni specijalista medicine rada za pomorsku medicinu

 

Лиценца Лекарске коморе Србије

licenca lekarske komore Srbije

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube