Home / O NAMA

О нама

sareno

БЕОПРЕВЕНТИВА д.о.о. је привредно друштво основано 1997. године са седиштем у Београду, Ул. Праховска 6. Пословну делатност обавља у Ул. Косте Главинића 2/55, Београд.
Основна делатност БЕОПРЕВЕНТИВЕ су послови који се односе на безбедност и здравље на раду.
Безбедност и здравље на раду укључује и Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини. У априлу 2007. године, од стране Министарства рада и социјалне политике, БЕОПРЕВЕНТИВА је добила Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Лиценца је, у складу са изменама Закона БЗР, обновљена 24.02.2016.


БЕОПРЕВЕНТИВА се, од оснивања, бавила увозом средстава и опреме за заштиту од пада фирме PROTECTA International, Francuska. PROTECTA International се 2003. године удружила са америчком компанијом DBI-SALA, такође произвођачем средстава и опреме за заштиту од пада, и сада послују под именом CAPITAL SAFETY.

 

LinkedIn Snezana Petricevic

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube