Home / BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Безбедност и здравље на раду

BZR

БЕОПРЕВЕНТИВА пружа и услуге безбедности и здравља на раду – уколико немате стално запослено лице за безбедност и здравље на раду, а имате законску обавезу за ангажовањем лица које би обављало те послове, можете да контактирате нас.


Такође, пружамо и консултантске услуге у области безбедности и здравља на раду као и при изради акта о процени ризика.

Захтев за понудом за вођење послова безбедности и здравља на раду

Услуга Лица за безбедност и здравље на раду:

Послови безбедности и здравља на раду

Процена ризика на радном месту и у радној околини и израда Акта о процени ризика
Ревизија система Безбедности и здравља на раду са предлогом корективних мера
Израда програма унапређења система Безбедности и здравља на раду
Стручна подршка у области Безбедности и здравља на раду
Рад на висини и у дубини: принципи рада на висини/дубини, теоретска обука за рад на висини/дубини, савет при избору ЛЗС за заштиту од пада при раду на висини/дубини
Мере и упутства за безбедан и здрав рад
· Израда Правилника о правима, обавезама и одговорностима у области БЗР
· Израда програма обуке за безбедан и здрав рад
· Израда Табела: Преглед опасности и штетности које захтевају коришћење средстава и/или опреме за личну заштиту на раду
· Израда Записа о опреми
· Израда Картона задужења ЛЗС
· Ажурирање Закона и Правилника који су у вези са пословима Безбедности и здравља на раду
· Израда Упутстава и мера за безбедан и здрав рад


БЗР ЕДУКАЦИЈА:

оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
стручна подршка Лицима за безбедност и здравља на раду
теоретска обука за рад на висини/дубини
друге врсте едукације у области БЗР


МЕДИЦИНА РАДА:

Мишљење специјалисте медицине рада
Анализа боловања
Комуникација са Службом медицине рада
НБ: Ми нисмо Служба медицине рада али имамо стално запосленог лекара специјалисту медицине рада.


ОХСАС 18000 - Систем управљања безбедношћу и здрављем на раду

Услуге при изради потребне документације за ОХСАС
Учешће у имплементацији система ОХСАС у циљу добијања потребне сертификације
НБ: Ми не вршимо сертификацију
Помоћ у попуњавању ХСЕ упитника
Многе компаније у Србији, при избору извођача и подизвођача за одређене послове, захтевају попуњавање квалификационог ХСЕ упитника , на основу којег утврђују да ли понуђач испуњава ХСЕ критеријуме. Упитник је комплексан и поред одговора, захтева као доказе и одређену документацију из области БЗР.


ПРЕГЛЕД личних заштитних средстава за заштиту од пада са израдом Записа о опреми:

Потпуна телесна упрега СРПС ЕН 361
Каиш за позиционирање (подесиво обухватно уже) СРПС ЕН 358
Апсорбери енергије СРПС ЕН 355
Заштита против пада са висине (Сидриште) СРПС ЕН 795 класе Б
Обухватно уже СРПС ЕН 354
Заустављач пада са увлачивим ужетом СРПС ЕН 360
Спојнице (Карабинер, конектор, куке) СРПС ЕН 362

 

 

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube