Home / УСАВРШАВАЊЕ ЗНАЊА

Усавршавање знања Лица за безбедност и здравље на раду и други БЗР тренинзиУ складу са Правилником о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду (''Службени гласник РС'' број 108/17) који је у примени од 09.12.2017. Беопревентива организује семинаре и радионице.


Прописи:

  • Члан 38. Став 3 Закон БЗР

Послодавац је дужан да обезбеди усавршавање знања у области безбедности и здравља на раду запосленом кога одреди за обављање тих послова.

  • Члан 38. Став 4 Закон БЗР

Програм усавршавања знања и друга питања у вези са усавршавањем знања запосленог из става 3. овог члана, прописује министар надлежан за рад.

  • Члан 40. Став 4 Закон БЗР

Лице за безбедност и здравље на раду је дужно да континуирано усавршава знања у области безбедности и здравља на раду у смислу члана 38. став 4. овог закона.  → Поред тога, организујемо и друге тренинге, семинаре, радионице... у вези са БЗР и ЗОП не само за лица за БЗР.


√ Позивамо Лица за БЗР (са вишегодишњим стажом у области БЗР) која желе да држе семинаре, радионице, тренинге... у организацији Беопревентиве да се јаве на office@beopreventiva.com.

 

 

 

ОПШТЕ

Број учесника:


максимално - 4 учесника


минимално - 2 учесника


Место одржавања:


Београд, Косте Главинића 2, канцеларије Беопревентива д.о.о.


Циљна група (зависно од теме): стручна лица за БЗР, менаџери људских ресурса, руководиоци, директори, запослени на обуци за Лица за БЗР


Радионице и семинаре води: зависно од теме

Језик: зависно од теме и полазника, српски или енглески


Потврда о учешћу: Сваки полазник добијају писану потврду о учешћу на семинару/радионици


Котизација по особи:
зависно од теме


 

Пријава за учешће:

Само за правна лица.

Послати на office@beopreventiva.com

У пријави побројати:

       Подаци о правном лицу – назив, адреса, ПИБ, лице за контакт (телефон и електронска пошта)

       Подаци о полазнику – име, презиме, име једног родитеља, адреса становања из личне карте, број личне карте, опционо: контакти полазника: број телефона, електронска пошта

На основу пријаве ће Вам бити достављен предрачун.

На тренингу/семинару/радионици... могу да присуствују само полазници за које је извршена авансна уплата.

 


Теме - клинк на линк за појединости


Лекарски прегледи у смислу прописа о безбедности и здравља на раду - следећи термин: 29.03.2018. од 10:00-12:15

Рад на висини - теоријске основе - следећи термин: 28.03.2018. од 10:00-12:15

Рад на висини - лична заштитна средства


→ Предложите теме које Вас интересују на:
office@beopreventiva.com

Водећа фотографија:


CC0 Creative Commons

Free for commercial use 
No attribution required


 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube