Home / RAD NA VISINI

Osnovni pojmovi o radu na visini

Rad na visini

rad na visini2

Foto: Western Area Power

 

 

НОВО


Отпочели смо са одржавањем БЗР тренинга, семинара, радионица... за лица за БЗР, менаџере људских ресурса, руководиоце, директоре, запослене на обуци за Лица за БЗР...


Више на линку: 
http://www.beopreventiva.com/usavrsavanje-znanja-lice-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

 


Termin ‘’sprečavanje pada’’ se odnosi na širok spektar obaveza Poslodavca u cilju smanjenja povreda na radu uzrokovanih padom pri radu na visini i štetama koje usled toga nastaju.


Eliminisanje mogućnosti pada kolektivnim zaštitnim merama je neophodno preduzeti kad god je to moguće. Kolektivne mere zaštite je potrebno predvideti već pri projektovanju, kao i Elaboratom o uređenju gradilišta.

Radi zaštite od pada sa visine na radnim mestima koja se zbog prirode posla ne mogu ograditi ili na drugi pogodan način zaštititi, odnosno pri radu na objektima u izgradnji preko reke ili jezera, na stubovima elektroenergetske ili telefonsko-telegrafske mreže, u kamenolomima, nad provalijama, u cisternama, silosima i sl. - licima koja rade na takvim mestima se daju na korišćenje lična zaštitna sredstva za zaštitu od pada.

OSNOVNI POJMOVI

 1. Radom na visini se smatra rad koji radnik obavlja, koristeći oslonac, na visini 3 m i više od čvrste podloge, pri čemu radni prostor nije zaštićen od pada sa visine.
 2. Čvrstom podlogom se smatra podloga čije su deformacije pod opterećenjem koje se na nju prenose u toku rada zanemarljive i nemaju značaj na stabilnost.
 3. Rad na visini pri korišćenju opreme za rad jesu sve aktivnosti prilikom kojih postoji opasnost od pada lica sa visine veće od dva metra od podloge usled toga što radni prostor nijezaštićen od pada sa visine.

Za zaštitu od pada pri radu rad na visini/u dubini konsultovati:

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ("Službeni glasnik RS", broj 53/97)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad ("Službeni glasnik RS", broj 123/12)

 

Ko može da obavlja rad na visini?

 • Rad na visini mogu obavljati radnici:
 • Koji su osposobljeni za rad na visini,
 • Koji su stručno osposobljeni za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu od pada,
 • Radnici za koje je na prethodnom (periodičnom) lekarskom pregledu utvrđeno da su sposobni za rad na visini.

 

Kada će se zabraniti rad na visini?

 • Ako se ne koristi oprema za rad na visini (kolektivna i lična zaštitna sredstva za zaštitu od pada)
 • Ako se ne poštuju odgovarajuće procedure za rad na visini
 • Ako radnik nije osposobljen za rad na visini
 • Ako radnik nije obavio odgovarajući lekarski pregled
 • Ako radnik nije sposoban za rad na visini na osnovu Izveštaja o izvršenom lekarskom pregledu zaposlenog
 • Ako nije obezbeđena odgovarajuća dokumentacija

 

VIDEO:

Пад са висине у леђобрану

http://zastita.net/video/zamena-sijalice-na-500-metara-visine

Спасао се као Џемс Бонд
Спасао се као Џемс Бонд
Спасао се као Џемс Бонд

Спасао се као Џемс Бонд

Рад на висини - тестирања

Слободан пад са и без уређаја за заустављање пада

Пад са висине - тестирање

 

LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube