Home / PRVA POMOĆ / Sandučići prve pomoći

Sandučići prve pomoći - Novi Pravilnik

prva pomoć 2

Foto: DLG Images

 

Не бавимо се продајом ормарића прве помоћи!

НОВО


Отпочели смо са одржавањем БЗР тренинга, семинара, радионица... за лица за БЗР, менаџере људских ресурса, руководиоце, директоре, запослене на обуци за Лица за БЗР...


Више на линку: 
http://www.beopreventiva.com/usavrsavanje-znanja-lice-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

 

АПОТЕКА – Материјал и опрема за пружање прве помоћи

Послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи у складу са Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи “Службени гласник РС” број 109/2016 од 30.12.2016. године (Ступа на снагу 07. јануара 2017. године) који је донет на основу члана 15. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду ''Службени гласник РС'' број 101/05 и 91/15).

 

САДРЖАЈ КОМПЛЕТА ПРВЕ ПОМОЋИ

 

У зидном ормарићу или преносивој торби за пружање прве помоћи се морају налазити само средства и опрема која су за то намењена, а нарочито:

1) стерилна компреса од газе – појединачно паковање 10 х 10 cm (5 ком.);

2) стерилна газа по 1/4 m – појединачно паковање 80 х 25 cm (5 ком.);

3) стерилна газа по 1/2 m – појединачно паковање 80 х 50 cm (5 ком.);

4) стерилна газа по 1 m – појединачно паковање 80 х 100 cm (5 ком.);

5) калико завој 10 cm х 5 m (5 ком.);

6) калико завој 8 cm х 5 m (5 ком.);

7) лепљиви фластер на котуру 2,5 cm х 5 m (2 ком.);

8) лепљиви фластер са јастучићем (1 кутија);

9) троугла марама величине100 х 100 х 140 cm (5 ком.);

10) игла сигурница (5 ком.);

11) маказе са заобљеним врхом (1 ком.);

12) рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком.);

13) памучна вата, 100g (2 ком.);

14) нејодно антисептичко средство за кожу, 100 ml (1 ком.);

15) спецификација садржаја (1 ком.).

 

 

 

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube