Home / MEDICINA RADA

Medicina rada

medicina

 

"Beopreventiva" pruža i konsultantske usluge iz oblasti medicine rada u izradi akta o proceni rizika, kao i svim drugim stručnim pitanjima koja se tiču medicine rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Naši zaposleni, kao i naši saradnici, koji poseduju i specijalizaciju iz medicine rada i položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, mogu Vas posavetovati u slučaju kad imate svoje timove za procenu rizika na radnom mestu, ali u timu nemate lekara medicine rada.

Usluge koje nudimo:

  • Mišljenje specijaliste medicine rada

  • Analiza bolovanja

  • Komunikacija sa Službom medicine rada

 

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti ("Službeni glasnik RS", broj 105/03)

Lista karcinogena

 

NB: Mi nismo Služba medicine rada ali imamo stalno zaposlenog lekara specijalistu medicine rada, kao i ovlašćenog specijalistu medicine rada za pomorsku medicinu.

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube