Home / BLOG / Blog BZR / Обавезна опрема у возилу

Обавезна опрема у возилу

voznja zimi

Foto by Srđan Petričević

Поред возача професионалаца, многи запослени, за потребе обављања посла,

свакодневно возе кола. Подсећамо вас да, пред долазећу зиму, проверите

да ли имате:

  • зимске гуме
  • резервни точак
  • апарат за гашење пожара
  • сигурносни троугао
  • опрема за пружање прве помоћи
  • светлоодбојни прслук
  • уже или полуга за вучу возила

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким

условима за возила у саобраћају на путевима

("Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013,

41/2013 и 102/2014)

Зимске гуме - у периоду од 1. новембра до 1. априла возила морају бити

опремљена са све четири зимске гуме, ако се због временских услова на

коловозу налази снег, лед или поледица. Дубина газећег слоја на

пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од 4 мм.

Уколико су временске прилике у току зимске сезоне такве да нема снега

и леда на коловозу, зимски пнеуматици неће бити обавезни. Ван наведеног

периода, возила могу бити опремљена зимском опремом.

У поменутом периоду, ван насељеног места, обавезно је поседовање ланаца

или других уређаја за повећање тракције у пртљажнику. Ланци се монтирају

на погонске точкове на деоницама пута које су означене знаком обавезе

употребе ланаца када је снег на коловозу.
У насељу, возила не морају бити опремљена ланцима, односно другим

уређајима за повећање тракције.

Резервни точак мора постојати у моторним и прикључним возилима,

осим у... погледати члан 105.

Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о

исправности у складу са препоруком произвођача, мора постојати и бити

постављен на доступном месту, тако да се у случају пожара може употребити

у моторним возилима, осим у... погледати члан 106. Апарат за гашење пожара

мора гасити пожаре класа А, Б и Ц и електро инсталација под напоном.

Сигурносни троугао, који одговара једнообразним техничким условима, мора

постојати у моторним возилима, осим у... погледати члан 107.

Опрема за пружање прве помоћи (комплет прве помоћи величине "А") која

одговара стандарду СРПС З.Б2.001 ("Службени гласник РС", број 6/10...

погледати члан 108. Опрема за пружање прве помоћи се мора налазити на

доступном месту.

Светлоодбојни прслук мора одговарати стандарду СРПС ЕН 471:2010

("Службени гласник РС", број 3/11)... погледати члан 111.

Уже или полуга за вучу возила, који мора омогућавати вучу возила на

растојању од 3 м до 5 м када се користи уже, односно до 3 м када се користи

полуга, мора постојати, на доступном месту, у путничким аутомобилима

произведеним, односно први пут регистрованим након 1. јануара 1984. године...

погледати члан 112.


Лопата - За возила врста М2, М3, Н2 и Н3 (аутобус и теретно возило чија

највећа дозвољена маса прелази 3,5 тоне), обавезни део зимске опреме је и

лопата, осим за возила која учествују у јавном градском превозу...

погледати члан 113.


Што се обавезне опреме тиче, комплет сијалица више не спада у обавезну

опрему.

 

 

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube