Home / BLOG / Blog BZR / Социјални дијалог и конкурентност

Социјални дијалог и конкурентност

socijalni-dijalog-i-konkurentnost

Фото: Dg Empl

Правне тековине Европске уније у области социјалне политике и запошљавања, које су у преговорима са земљама кандидатима за чланство означене као Поглавље 19, тиче се најширег подручја радног права, здравља, безбедности на раду, једнаког третирања мушкараца и жена по питањима запошљавања и социјалне сигурности, политике запошљавања и социјалног дијалога.

 

Осим тога, у овом корпусу прописа постоје посебна обавезујућа правила за све државе чланице ЕУ у погледу забране дискриминације по основу расне и етничке припадности, религије и вере, инвалидитета, старосне доби и сексуалне орјентације.

Мада до данас нема познатих детаља, зна се да је тродневни билатерални скрининг, односно аналитичка оцена и преглед усклађености српског законодавства из области социјалне политике и запошљавања са правним тековинама ЕУ (Поглавље 19), одржан од 24. до 26. јуна у Бриселу. Чланови делегације су представили ниво усклађености домаћег законодавства са прописима ЕУ у областима безбедност и здравље на раду (БЗР), радно законодавство, социјални дијалог, политика запошљавања, социјална инклузија, социјална заштита, Европски социјални фонд и политика недискриминације.

Поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у српској делегацији били су и представници Министарства здравља, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за социјалну заштиту, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства рударства и енергетике и Канцеларије за европске интеграције.

Тања Мишчевић, шефица преговарачког тима Србије указала је после разговора да је Поглавље 19 једно од већих и сложенијих и да обухвата врло важна питања попут Закона о раду и других тема која су у вези са стандардима рада и да то поглавље такође обухвата "и оно што често заборављамо”, а то је социјална инклузија, запошљавање и рад маргиналних група, особа са инвалидитетом, као и једнаке могућности за остваривање рада и накнаде за рад.

"Општа оцена је да оно што је досад урађено у овој области показује да је Србија делимично усклађена са стандардима ЕУ, али сад знамо и шта су нам даљи кораци. Дакле, познајемо право ЕУ у овој области, знају се стандарди који треба да буду постигнути и ствара се јасан план како би то заиста и требало да буде урађено", рекла је Мишчевић.

Министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, Александар Вулин, рекао је да су представници Европске комисије позитивно оценили оно што је урађено у Србији кад је реч о детаљима битним за Поглавље 19. "Што се тиче Закона о раду, био је помињан и могу да кажем да представници Европске комисије сматрају да је то добар правац реформи и сматрају да су овим законом усвојене бројне директиве ЕУ и да он у већој мери хармонизује наше радно законодавство са законодавством ЕУ", навео је Вулин.

Претходно, у фебруару је у Бриселу одржан ”експланаторни скрининг” за Поглавље 19, односно разговор на коме су представници Европске уније представили корпус радног законодавства који важи у државама чланицама, а односи се на социјалну политику и запошљавање, као модел који кандидати за чланство треба да постигну.

Такође, делегацији из Београда је представљена анализа кључних стратешких изазова у области запошљавања и социјалне политике за Србију, што ће бити уводни део стратешког документа Владе Србије - Програм реформи у области запошљавања и социјалне политике (ЕСРП).

Србија има обавезу да тај документ усвоји до краја 2014. године и влада је образовала међуресорну радну групу за израду програма реформи политике запошљавања и социјалне политике чији је председник Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

ПРИСТУПАЊE ЕУ

ПОГЛАВЉЕ 19 – СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАПОШЉАВАЊЕ...БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

 

Објављено у: "Заштита плус", 011/26-56-661,  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube