Home / BLOG / Blog BZR / Економски аспекти БЗР

Економски аспекти БЗР

Socijalni dijalog

 Фото: Moyan Brenn

До сада није постојао начин извештавања и праћења финансирања, односно праћења, процењивања и оцењивања трошкова на нивоу послодавца и оцена трошкова обезбеђивања система БЗР на нивоу државе. У циљу сагледавања економских аспеката применом транспонованих директива ЕУ у области БЗР на свим нивоима, потребно је сачинити анализу трошкова, сагледавајући њихову оправданост са аспекта смањења повреда на раду и професионалних болести.

 

На нивоу послодавца трошкови се могу посматрати као две групе података и то трошкови за спровођење мера и активности за обезбеђивање безбедности и здравља и број изгубљених радних сати због повреда на раду и професионалних болести. Поред тога могу се још додати и трошкови за лечење, за надокнаде за време одсуствовања са посла, судске накнаде штете и сл. Све то указује на потребу посматрања БЗР и са економских аспеката.

Многи послодавци најчешће узимају у обзир само трошкове за спровођење мера БЗР, а последице повреда и здравствених поремећаја остају сакривене. Један од разлога је и тај што се одређени део трошкова предузећа због повреда на раду и професионалних болести преноси на носиоце социјалне заштите (здравствена, инвалидска), тако да одређени део посредних трошкова остаје сакривен и послодавцу непознат.

Повреде на раду и професионалне болести повећавају трошкове послодавца зато што је потребно додатно ангажовање запослених ради замене одсутног запосленог, њихово оспособљавање за безбедан и здрав рад, повређеним и оболелим треба обезбедити надокнаде зараде и накнаде штете и слично. Повреде на раду ометају и прекидају производњу и доводе до остваривања нижег дохотка, смањују пословни углед, а самим тих и конкурентност због неиспуњавања уговорних обавеза.

У Србији није одређена посебна стопа доприноса за покривање трошкова мера за обезбеђивање БЗР, па самим тим нема разграничења трошкова за права запослених из те области. Трошкове за покривање мера у вези са обезбеђивањем БЗР и за лечење повреда на раду и професионалних болести представљају средства Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање и средства послодавца.

ПРИСТУПАЊE ЕУ

ПОГЛАВЉЕ 19 – СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАПОШЉАВАЊЕ...БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

 

Објављено у: "Заштита плус", 011/26-56-661,  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube